top of page

Algemene voorwaarden.

De KLEINE lettertjes van Britt Beheer Curaçao

Voor een fijne samenwerking tussen opdrachtgever en Britt Beheer Curaçao hebben we een aantal algemene voorwaarden opgesteld.

Het is belangrijk dat u deze algemene voorwaarden aandachtig doorleest voordat u met Britt Beheer Curaçao een dienstverband aangaat. Dit om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Dienstverband

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Een samenwerking met Britt Beheer Curaçao wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden.

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Na 6 maanden wordt de samenwerking automatisch verlengd voor een periode van 6 maanden. 

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Indien u de samenwerking met Britt Beheer Curaçao wenst stop te zetten, dient u minimaal één (1) maand voor afloop van de periodieke 6 maanden een e-mail te sturen naar info@brittbeheer.com met daarin de aankondiging stopzetting van dienstverlening.

Aansprakelijkheid

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

De klant, oftewel, de eigenaar van een woning welke Britt Beheer Curaçao in haar beheer heeft. Dient te zorgen voor een juiste inboedel/opstal verzekering.

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao voert haar werk altijd naar eer en geweten uit, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal in en rondom de woning. 

Financieel

Woningbeheer en/of zwembad onderhoud

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao hanteert een betalingstermijn van maximaal 8 dagen na factuurdatum.

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao verstuurd haar facturen in Naf.

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Indien klant een betaling doet in een andere valuta. Dient hij/zij zorg te dragen voor eventuele wisselkoers en bankkosten en dat het volledige bedrag in Naf. op het rekeningnummer van Britt Beheer wordt bijgeschreven. 

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Betalingen kunnen uitsluitend voldaan worden door middel van: 

  • Overboeking per bank

  • Tikkie / Betaalverzoek link

  • Contante betaling

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao beschikt niet over een pin/swipe/betaal terminal.

Verhuurbeheer

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao streeft ernaar om maandelijks de geworven huurinkomsten minus de door ons gemaakte kosten, binnen acht (8) dagen na factuur datum naar het bij ons bekende rekeningnummer over te maken. 

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao stelt haar facturen zorgvuldig op. Indien er toch een fout wordt gemaakt, zal een aangepaste factuur naar u toegestuurd worden om het verschil te verrekenen. ÒF u ontvangt een aangepaste factuur en deze zal met de eerst volgende maand factuur verrekend worden. 

opsomming-teken-zonder-achtergrond.png

Britt Beheer Curaçao is niet verantwoordelijk voor een door de klant, verkeerd aangeleverd rekeningnummer.

bottom of page